Thuis in particuliere wooninitiatieven

Het oprichten van een wooninitiatief verloopt in verschillende fases met bijbehorende vragen.

Het LSW geeft per fase de aandachtspunten aan.

Download StappenplanFase 1 - Oriëntatie op wonen
Aandachtspunt: Niet alleen je mening baseren op wat er verteld wordt over een bepaalde instelling, maar zelf gaan kijken. Zo mogelijk samen met uw kind.
Wat is er mogelijk op het gebied van wonen: bezoek een workshop; ga eens kijken bij een wooninitiatief, Thomashuis of GVT.

Fase 2 - Vinden van mede bewoners en mede initiatiefnemers
Een Oproep plaatsen op deze website; aangeven bij MEE dat u bewoners en/of mede ouders zoekt; redactioneel stuk in lokale krant over voornemen wooninitiatief en de oproep naar bewoners

Zowel toekomstige bewoners als hun
(mede)initiatiefnemers vormen samen een groep. Neem de tijd voor kennismaking en professioneel advies ten aanzien van de groepsvorming.
Fase 3 -Indicatie stelling

Aandachtspunt: regelmatig wordt door ouders een rooskleuriger beeld geschetst over de zorgbehoefte vanuit een positief gevoel over hun kind. Dit heeft tot gevolg dat er minder zorg en begeleiding worden geïndiceerd dan nodig is. Het is beter om op reële gronden aan te geven wat uw kind wel of niet kan en waar ondersteuning noodzakelijk is.

Fase 4 - Startsein voor oprichten wooninitiatief:

aan de slag met visie op wonen en zorg; naam en brochure;

stichting of vereniging oprichten bij notaris; presentatie naar buiten.

Eerste contacten leggen met mogelijke samenwerkingspartners: gemeenten; woningcorporaties; zorgkantoor en eventuele zorgaanbieders.

Fase 5 - Keuze voor een gemeente en een woningcorporatie of particuliere ondernemer:

op basis van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (gemeenten) en ervaring met en inzet voor wooninitiatieven (woningcorporaties).

Vinden van een locatie voor nieuwbouw of kiezen voor een bestaand pand: let op de voorzieningen in de omgeving van de woning.

Start samenwerking betrokken partijen: stel een gezamenlijke Intentieverklaring en een Projectplan
met hen op.

Fase 6 - Indicatie zorg en begeleiding:

zorgvraagverduidelijking; contacten met het Centraal Indicatieorgaan Zorg; individueel indicatiebesluit.

Keuze voor een PGB of voor Zorg in Natura of een combinatie daarvan: mogelijk verschillende
financieringsvormen voor enerzijds dagbesteding en zorg en begeleiding in de woning anderzijds.

Fase 7 - In gebruikneming van de woning:

ook na de opening moeten voortdurend stappen worden genomen om ervoor te zorgen dat huis en zorg op orde blijven en tot tevredenheid van de bewoners en hun ouders zijn.


Nieuwsbrief

Inschrijven op de LSW nieuwsbrief?

Nieuws
  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.